• Talentové skúšky TK EVITA

    2.6. 2016 od 17.00-18.30hod.
    Veľká tanečná sála SCVČ Púchov
    (na 2. poschodí )