• Talentové skúšky TK EVITA

      28.6.2014 od 15.00 do 18. 00 hod.

    Veľká tanečná sála SCVČ v Areáli sTC