• Dňa 13. 12. 2015 o 13.00 sa uskutoční pre všetkých Eviťákov MIKULÁŠKY VEČIEROK 2015 v priestoroch SCVČ, kde ich čakajú odmeny za ich celoročnú prácu, zábava a diskotéka a takisto si predvedieme nacvičené choreografie.  Tešíme sa!