• Talentové skúšky TK EVITA – 2.kolo

      19.9.2014 od 17.00 do 18. 30 hod.

    Veľká tanečná sála SCVČ v Areáli sTC